ความรู้-ท่องเที่ยว » แพทย์ชี้ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

แพทย์ชี้ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

27 March 2020
2576   0

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในเวทีเสวนา “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิด-19”

ซึ่งจัดขึ้นโดย สสส. และภาคีเครือข่าย ณ เดอะฮอลล์ บางกอก เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า

“ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แอลกอฮอล์จะทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาว ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่าย”

รศ.พญ.รัศมน กล่าวต่อว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำต้องระมัดระวังตัวมากกว่าคนปกติ เพราะจากงานวิจัยพบว่า

ผู้ที่ติดเหล้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า และยังพบอีกว่า เหล้าเป็นสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มของผู้ติดเชื้อวัณโรค ปอดบวมถึง 13.5 % ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควร

ขอบคุณ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

Facebook Comments