ข่าวสังคม-โซเชียล » บริษัท DHL รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท

บริษัท DHL รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท

9 April 2020
1168   0

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่สินค้าออนไลน์ขายดีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบริษัทขนส่งรายเจ้าเข้ามาทำตลาด แต่วันนี้แอดเอางานจากบริษัทนี้มาฝาก
สำหรับผู้ที่ว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ ดีเอชแอล
เป็นบริษัทเยอรมันให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีการขนส่งในทุกหลายอย่างตั้งแต่การขนส่งเอกสาร จดหมาย
รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ ดีเอชแอลประกอบด้วยสามหน่วยงานหลักได้แก่ ได้แก่ ดีเอชแอลเอกซ์เพรส (DHL Express)
ดีเอชแอลดานซาสแอร์แอนด์โอเชียน (DHL Danzas Air & Ocean) และดีเอชแอลโซลูชันส์ (DHL Solutions)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก
สวัสดิการดี งานบรรจุไว ทำงานกะเดียว เลือกลงได้ไม่ต้องเวียนกะ แฟนกันเพื่อกันลงแผนกเดียวกันได้ สายรถทั่วถึง เริ่มทำงานทันที ไม่มีสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ชาย/หญิง
-อายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-รถรับ-ส่ง

รายได้เฉลี่ย เดือนละ 15,000 – 20,000 บาท

รายได้และสวัสดิการ
-ค่าแรง วันละ 346 บาท
-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 64.88 บาท

-ค่ากะเช้า วันละ 20 บาท
-ค่ากะบ่าย วันละ 30 บาท

-ค่ากะดึก วันละ 50 บาท
-เบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท
-ค่า KPI เดือนละ 400/500/1,000 บาท

เอกสารสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
-รูปถ่ายหน้าตรง 1 2รูป
-สำเนาใบผ่านทหาร (ถ้ามี) 2 ชุด

ขอขอบคุณ thaihotpro

Facebook Comments