การเมือง » เอกสาร กองทัพบก จัดซื้อยานเกราะติดอาวุธ 50 คัน มูลค่ากว่า 4 พันล้าน

เอกสาร กองทัพบก จัดซื้อยานเกราะติดอาวุธ 50 คัน มูลค่ากว่า 4 พันล้าน

22 April 2020
232   0

วันที่ 21 เมษายน มีรายงานว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างยานเกราะพร้อมอาวุธของกองทัพบก มูลค่า 4.5 พันล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ ฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลตัดงบประมาณซื้ออาวุธไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แทน ต่อมานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งทุกกระทรวง รวมถึงกระทรวงกลาโหม ให้ตัดงบฯไปช่วยเหลือวิกฤต Covid

ซึ่งพบว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน มีประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.2563

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

ซื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการเทคนิก จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) งบประมาณโครงการ 4,515,000,000 บาท

ที่มา procureordrta

Facebook Comments