ข่าวสังคม-โซเชียล » ใช้ไฟฟรี 3 เดือน สำหรับบ้านอยู่อาศัยรหัส Type ขึ้นต้นด้วย 111

ใช้ไฟฟรี 3 เดือน สำหรับบ้านอยู่อาศัยรหัส Type ขึ้นต้นด้วย 111

6 May 2020
1308   0

เรียกได้ว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้ออกมามาตรการช่วยเหลือสำหรับประชาชนออกมาเรื่อยๆ โดยล่าสุดก็ได้ออกมาตรการช่วย
เหลือ “สำหรับบ้านอยู่อาศัย” ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 111 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือนการไฟฟ้า-1

2. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟ แยกเป็น

1) น้อยกว่าเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

2) ไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

3) เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]

4) เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน +(ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

ทั้งนี้ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 ยังจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3% สำหรับประชาชนผู้ใช้ไไฟฟ้า ก็ลองเช็กดูข้อมูลในใบเสร็จ หากตรงตามนี้ก็สามารถรับสวัสดิการตามที่ว่ามาได้เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก : amarintv.com, kaijeaw

Facebook Comments