ข่าวสังคม-โซเชียล » วิธีเช็กตรวจสอบผลการโอนเงิน ช่วยเหลือเกษตรกร

วิธีเช็กตรวจสอบผลการโอนเงิน ช่วยเหลือเกษตรกร

15 May 2020
4440   0

วันนี้วันแรกนะครับที่มีการโอนเงินให้เกษตรกร จำนวน 8.33 ล้านราย อย่าลืมไปเช็กกันนครับ ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบพบว่าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดประกอบด้วย ชุดที่1 จำนวน 3.34 ล้านราย พบว่าผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน ดังนี้

ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม จำนวน 329114 ราย

ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84471 ราย

ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน 96677 ราย กลุ่มนี้ยืนยันว่า จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ จำนวน 91426 ราย และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง รวมที่ซ้ำ 601149 ราย

ชุดที่2 เหลืออีก 3.43 ล้านราย สศก. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินของโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ในล็อตสุดท้ายก่อนส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง สำหรับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านราย โดยมีวงเงิน 150000 ล้านบาท โดยแบ่งผู้ลงทะเบียนเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

กลุ่มที่2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1ถึง15 พฤษภาคม คาดว่าไม่เกิน 1 ล้านราย โดยข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1ถึง15 พฤษภาคม แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ สศก. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม และ สศก. จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรภายในวันที่ 29 พฤษภาคม นี้ ต่อไป

กลุ่มที่3 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ขอขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เนื่องจากภัยแล้ง จึงยังไม่สามารถปลูกพืชได้ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนการอุทธรณ์ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เปิดช่องทางการอุทธรณ์ ทั้งที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ และอีเมล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือ 1 เดือนหลังจากจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว

นอกจากนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน และเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน และแบบฟอร์มในการร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องการอุทธรณ์ทุกรายสามารถชี้แจงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าเงินเข้าหรือยังเข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

คลิกไปที่เมนูสีเหลืองตรวจสอบผลการโอนเงิน และสำหรับใครที่มีบัญบีธกส อยู่แล้วไม่ได้ลงช่องทางการรับเงินก็สามารถเช็กได้จากแอพโอนเงินในมือถือหรือตู้เอทีเอ็มครับ

ขอบคุณ สำนักงานเกษตร

เรียบเรียง มุมข่าว

Facebook Comments