ความรู้-ท่องเที่ยว » คำพูดของคน ที่ไม่ได้ให้เ งิ นคุณใช้เลย เก็บมาใส่ใจทำไม

คำพูดของคน ที่ไม่ได้ให้เ งิ นคุณใช้เลย เก็บมาใส่ใจทำไม

20 May 2020
890   0

อย่ าแคร์คำพูดของคน ที่ไม่ได้ให้ เ งิน คุณใช้

เขาจะพูดถึงคุณยังไง ก็ช่างเขาเขาจะวิ จารณ์สิ่ง

ที่คุณทำยังไง ก็ช่างเขาถ้าคุณพอใจที่จะ เป็น

และพอใจที่จะ ทำและคุณก็มี เ งิ น และคุณก็

ชีวิตที่ดีก็ไม่เห็นต้องแคร์ ก็เชิดๆ ไป เพราะคนที่

โ จ ม ตี คุณที่สุดคือคนที่ อิจ ฉาคุณที่สุดปล่อย

ให้เขาหัวเราะคุณดังๆแต่รู้สึก ด้อยกว่า อยู่ลึกๆ

ส่วนคุณก็หัวเราะเขาเบาๆแต่รู้สึก เหนือกว่า อยู่ลึกๆ

จำไว้ ถ้าคุณเป็น คนดี คนเก่ง คนมีค่า ถ้าคุณ เจ๋ง

คุณจะ ไม่แคร์ ใครก็ได้ทั้งนั้น จำไว้ ชีวิตมันสั้น

แคร์คนที่รักคุณ และ ให้ เ งิ น คุณ อย่ า เปลี่ยน

เพื่อคนอื่น อย่ า แคร์ ว่าคนอื่นจะคิดยังไง

เป็นตัวของตัวเอง และ มีความสุข กับสิ่งที่เป็น

คนที่ รัก คุณ จะยอมรับมัน และคนที่ ไม่ชอบ

มัน จะออกไปจากชีวิตคุณ แคร์คนที่ ใช่

และเลือกจะ อยู่ ลืมคนที่ ไม่ใช่ และเลือกจะ

ไป เพราะเขา ไม่จำเป็นกับชีวิตคุณเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา 108resources

Facebook Comments