ข่าวสังคม-โซเชียล » 1 กค 63 เปิดเทอมแน่นอน ยืนยัน ไม่มีปิดเทอม

1 กค 63 เปิดเทอมแน่นอน ยืนยัน ไม่มีปิดเทอม

3 June 2020
271   0

สำหรับนักเรียนนักศึกษาไกล้วันเข้ามาแล้วเราก็จะได้ไปโรงเรียนกันตามปกติ แต่ก็ยังต้องมีมาตรการที่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่อีก กำหนดการเปิดเทอมแน่นอนก็คือ 1 ก.ค.63 ยืนยัน ไม่มีปิดเทอม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน เปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 ถึง พ.ค.64 หากเวลาเรียนไม่ครบก็จะมีการสอนชดเชยให้ครบ โดยให้ดูความเหมาะสมตามบริบท

ส่วนการเรียนทางไกลในระดับชั้นต่างๆ ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้ครบชั่วโมงเรียน และยังกล่าวว่าได้นำผลการประเมินในระยะที่ 1 และ 2 มาปรับใช้ในระยะที่ 3 ต่อไป ภายใต้การรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น หากสถานการณ์การระบาดไม่คลี่คลายจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอน สำหรับประถมวัยและมัธยมตอนต้น ด้วยระบบภาคพื้นดิน ดิจิทัล ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีและไอพีทีวี 15 ช่อง รวมถึงการศึกษาทดลอง 2

หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็เปิดเรียนตามปกติ แต่ก็ต้องคงมาตรการเข้มด้านสาธารณสุข มีการประเมินผลอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องครอบคลุม ในส่วนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วย และจะต้องมีคณะกรรมการดูแลนักเรียนคนพิการ หรือด้อยโอกาส อาจจะต้องช่วยเหลือด้านการเงินด้วย

อย่างไรก็ดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอบคุณ NNT

เรียบเรียง มุมข่าว

Facebook Comments