ความรู้-ท่องเที่ยว » ลูกจ้างควรรู้ นายจ้างให้ทำ OT แต่ไม่จ่ายเงิน ให้ไปหยุดวันอื่นแทนทำไม่ได้

ลูกจ้างควรรู้ นายจ้างให้ทำ OT แต่ไม่จ่ายเงิน ให้ไปหยุดวันอื่นแทนทำไม่ได้

24 June 2020
1391   0

ในการทำงานที่มีช่วงโมงโอที ก็ต้องมีค่าล่วงเวลา จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด จะนำงานโอทีที่เราทำไปเปลี่ยนเป็นวันหยุดแทนไม่ได้ หลายคนอาจจะเจอนายจ้างที่ทำแบบนี้อยู่ โดยล่าสุด ทางด้านเพจ กฎหมายแรงงาน ก็ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่า…

ให้ทำ OT แต่ไม่จ่ายเงิน ให้ไปหยุดวันอื่นแทน ทำไม่ได้นะครับ

OTหรือ Over time ซึ่งก็คือ time ที่มันโอเว่อหรือเกินจาก ๘ ชั่วโมงอันเป็นเวลาทำงานปกติที่กฎหมายให้ทำงานได้ไม่เกินนี้ การทำงานเกิน หรือล่วงเวลาจากจำนวน ๘ ชั่วโมง เงินที่จ่ายจะเรียกว่า “ค่าล่วงเวลา” ซึ่งบทนิยามในมาตรา ๕​ ของกฎหมายเขียนชัดว่า ค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็น “เงิน”

การให้ไปแลกหยุดวันอื่นแทน หรือสะสมไปหยุดไม่สามารถทำได้ เพราะมันไม่ใช่ “เงิน”หากนายจ้างไม่ปฎิบัติตามที่กฎหมายเขียนไว้ ผลที่ตามมาคือลูกจ้างอาจเรียกค่าล่วงเวลาย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยได้

อนึ่ง หลักการนี้ใช้รวมถึงกรณีค่าทำงานในวันหยุดด้วย ที่ต้องจ่ายเป็นเงิน จะให้มาทำงานแล้วไปแลกหยุดวันอื่นไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การที่นายจ้างจะสลับวันทำงานก็ควรเขียนเป็นสภาพการจ้าง (ข้อตกลง) ให้ชัดแจ้งว่าจะเป็นการสลับวัน/เวลาทำงาน ซึ่งสามารถทำได้แต่ต้องไม่ขัดกีบที่กฎหมายเขียนใว้

ที่มา หนังสือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน , รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์(หนังสือมีอินบอกสั่งได้ครับ)

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต

เป็นความรู้

ถูกต้องที่สุด

เป็นความรู้สำหรับลูกจ้าง ถ้านายจ้างให้ทำ OT แต่ไม่จ่ายเงิน ให้ไปหยุดวันอื่นแทน ทำไม่ได้นะครับ อย่าไปยอมนำความรู้เรื่องไปพูดให้ฟังได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กฎหมายแรงงาน, thaihitz.com

Facebook Comments