บันเทิง » น้องลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถูกห า มส่งรพ.

น้องลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ถูกห า มส่งรพ.

30 June 2020
301   0

เป็นภาพที่ทำให้แฟนคลับพากันแสดงความ

ห่วงใยเมื่อเพจ น้องเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้โ

พสต์ภาพ ที่น้องลิลลี่ นักร้องสาวเพลงดัง ได้

หมดถ้าสดชื่น นอนหลับตาและที่บริเวณเหนือคิ้ว

มีรอยแ ผ ลแตกค่อนข้างใหญ่ และมีเลื อดออก

โดยเพ จได้โ พสต์สั้นๆ ว่ า ตอนนี้ น้องลิลลี่ เป็น

ลมหั วฟ าดพื้น กำลังไปโ รงพยาบาล นะคะทุก

คน ซึ่งแฟ นคลับเข้าไปแสดงความห่วงใยกัน

ยกใหญ่ และอยากทราบว่าเกิ ดจากอะไร โดย

ล่าสุดได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

เรียบร้อยแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

ความคิดเห็นดังกล่าว

ขอให้หายไวๆนะคะ

ขอบคุณ น้องเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

Facebook Comments