ข่าวสังคม-โซเชียล » เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2

เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2

9 July 2020
799   0

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้า ความหวังของหลายคนเรื่อง แจกเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 1 เดือน หรือการเปิดลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบที่ 2 นั้น

ระบุว่า มาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติไว้ 16 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 15.1 ล้านคน และอีก 3 แสนคน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จากการคัดกรองแล้ว มีผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 302160 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการใด ๆ

ขณะนี้ สศค. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือ กลุ่มตกหล่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 302,160 ราย จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคน ก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนช่วยเหลือ 2.2 ล้านราย ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์ดำรงธรรม พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และผ่านสาขาธนาคารของรัฐ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลความช่วยเหลือ โดยตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีก 20% กระทรวงการคลังกำลังมองหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

ส่วนเรื่องการจะขยายเวลา หรือเพิ่มรอบลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เบื้องต้นจะไม่มีการเปิดโครงการใหม่หรือขยายเวลา แต่ต้องประเมินสถานการณ์ก่อน ต้องดูสถานการณ์หลังปลดล็อกระยะ 5 หากภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอีกครั้ง

Cr. dailyliveexpress

Facebook Comments