ข่าวสังคม-โซเชียล » วิธีตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มได้รับ 3000 ถ้าได้หน้าจอขึ้นตามนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มได้รับ 3000 ถ้าได้หน้าจอขึ้นตามนี้

21 July 2020
1242   0

หลังจากที่ทางภาครัฐ ได้มีการแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กที่รับเงินเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด, คนที่รับเบี้ยคนชรา และคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเช็กเงิน หรือไปเช็กแล้วเงินไม่เข้า และอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิไหม สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้

เข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หากไม่ได้เงิน ทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. ตลอด 24 ชม.

เบอร์ 1300

2. เบอร์ตรงของศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 642 4336

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือโทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

Cr. siamtopic

Facebook Comments