ข่าวสังคม-โซเชียล » เช็กเลย เปิดรายละเอียด รัฐแจก 3000 กระตุ้นการใช้จ่าย

เช็กเลย เปิดรายละเอียด รัฐแจก 3000 กระตุ้นการใช้จ่าย

3 September 2020
298   0

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ และได้เห็นชอบเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ทั้งหมดจะเร่งให้เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้ง

เป็นเรื่อง การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ, มาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 260,000 อัตรา และเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปโดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 15 ล้านคน และกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย 80,000 แห่ง ผ่านกลไกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ศบศ. เห็นชอบ โครงการชื่อว่า คนละครึ่ง ลักษณะคล้ายชิมช้อปใช้ โดยจะใช้เงิน 45,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่ง

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์

มีสัญชาติไทย

อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยจำกัดไว้ที่ 15 ล้านคน สมัครเข้าร่วมโครงการแบบใครมาก่อนได้ก่อน รัฐจะให้เงินคนละไม่เกิน 3,000 บาท ให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ร้านค้าทั่วไป

หาบเร่

แผงลอย ที่เป็นรายย่อย

ใช้ได้ไม่เกินวันละ 100-250 บาท โดยรัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง

ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า

มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาท กระตุ้นผลิตเศรษฐกิจได้ 0.25% ซึ่งกระทรวงการคลังจะไปจัดทำรายละเอียดเสนอ ศบศ.ครั้งหน้า เพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือน ต.ค.นี้. อย่าลืมเช็คเสร็จตัวเองนะคะ

Facebook Comments