ความรู้-ท่องเที่ยว » ความจริงใจจะมีค่า ถ้าใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

ความจริงใจจะมีค่า ถ้าใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

14 ตุลาคม 2019
1663   0

คนเราไม่ว่าจะคบกับใคร จะคบกันในสถานะไหนเรื่องของ ความจริงใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใครเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้บ้างคะ เราอย ากบอกเหลือเกินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สุดไม่ต้องคิด

และไม่ต้องลังเลใจเลย ยิ่งถ้าจะให้คำว่าจริงใจมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นมันต้องออกมาในรูปแบบของการที่เราให้ความจริงใจใครไปผลที่กลับมาก็คือความจริงใจที่ตอบกลับมาแบบนั้นก็ย่อม

ทำให้เรารู้สึกดี และความจริงใจที่ได้รับกลับมานี้แหละค่ะจะเป็นเสมือนกำลังใจ ที่จะทำให้เราทำสิ่งดีๆ กับคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าความจริงใจที่เรามอบให้ไป แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเป็น

แค่จิงโจ้นั่นหรือความไม่จริงใจ ย่อมทำให้เราเ สียความรู้สึกอย่ างมาก แต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทุ กครั้งไปหรอกที่เรามอบความจริงใจ และทำดีกับคนอื่นแบบเต็มที่แล้วสิ่งที่ได้มาคือ

ความหล อกล วง เพราะถ้าเราให้ความจริงใจถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา อย่ างไรเ สียมันย่อมมีค่าแน่นอนคนเราจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ยิ่งมนุษย์เป็นสั ตว์สังคมด้วยแล้วต่างคนก็ต้อง

มีเพื่อนกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่ผ่ านเข้ามาในชีวิตเรามากมายที่มีทั้งดีและไม่ดี ยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะยิ่งดูได้ง่ายว่าคนที่เข้ามาใครมีความจริงใจหรือแค่จิงโจ้ เราจะสัมผัส

ได้ว่าคนที่จริงใจกับเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งการที่เราจะดูว่าใครจริงใจกับเรานั้นก็ดูได้ไม่ย ากค่ะ โดยดูได้จาก

1 คนที่ไม่ชี้นำเราไปในทางที่ผิ ด

คนเราถ้าคิดจะคบกันก็ต้องแนะนำแต่สิ่งดีๆ ให้แ ก่กัน ไม่พากันไปในทางที่แ ย่หรือเกิดความเ สียหาย หรือหากเห็นคนที่เรารักทำผิ ดก็ต้องงห้ามกันไม่ใช่ยุแยงให้ทำผิ ดไปกันใหญ่ อย่ า

ลืมว่าคนเราถ้ารักกันจริงจะดีใจที่เห็นคนที่เรารักได้ดีและอย ากจะเดินไปบนเส้นทางดีๆ ไปด้วยกัน มีความเป็นห่วงเป็นใยกันและกัน และจะสังเกตได้ว่าคนที่จริงใจกับเราจะเป็นห่วงเราในมุมที่

ละเอียดอ่อนกว่าคนทั่วไป จะมองเห็นถึงผลที่จะตามมา จะคอยเป็นห่วงและคอยเ ตือนเราอยู่เสมอ

2 ความจริงใจสัมผัสได้โดยไม่จำเป็นต้องพูด

คนที่รักและรู้ใจ และมีแต่ความจริงใจให้แ ก่กันจริงๆ นั้น เค้าแค่มองตากันก็รู้ใจแล้วล่ะค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกอย่ างไร โดยที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเล่าหรือ

อธิบายอะไรมากมายด้วยซ้ำ แค่มองตากันหรือสังเกตพฤติกรร มเท่านั้นก็จะรู้ไปถึงความรู้สึกกันทันทีหากเราไม่สบายใจเรื่องอะไร หรือมีอา การผิ ดแปลกไปแม้เพียงนิดหน่อยจากที่เคยเป็นคน

คนนั้นจะเข้าใจเราได้ทันที โดยไม่ต้องเอ่ยหรือบอกอะไรเลยด้วยซ้ำ แถมความจริงใจที่มีให้กันยังจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร และไม่จำเป็นต้องรู้ทุ กอย่ างของอีกฝ่ายแต่มันจะมีพลังงานบาง

อย่ างที่ทำให้เราหรือเขาสัมผัสได้ว่าอีกคนชอบอะไรนี่แหละค่ะคนจริงใจที่แท้จริง เพราะจะมีความใส่ใจและดูออกว่าเราชอบอะไร จะคอยสังเกตเห็นและเก็บรายละเอียดจนบางครั้งเรายังต กใจเลย

ด้วยซ้ำว่า คนคนนั้นรู้เ สียยิ่งกว่าตัวเราเ สียอีก แบบนี้แหละค่ะทีเค้าเรียกว่าใส่ใจกัน

3 คนที่พร้อมเคียงข้างเราในทุ กสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ าย

คนเราจะคบกันหากมีความจริงใจแ ก่กันย่อมต้องไม่ทิ้งกันจริงมั้ยคะ คำว่าไม่ทิ้งกันในที่นี้หมายถึงเมื่ออีกฝ่ายเจอสถานการณ์อะไรที่ต้องการใครสักคน จะมีคนที่คอยยืนเคียงข้างเราเสมอ เพื่อให้เราก้าว

ผ่ านเรื่องราวต่างๆ นั้นไปได้ และพร้อมเป็นกำลังใจให้แ ก่กันรวมถึงคอยให้คำปรึกษาที่ดีกับเราอีกด้วย ที่สำคัญนะคะจะมีคนที่คอยรับฟังและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ จากเราได้อย่ างสบายใจ เราจะมีคน

ที่คอยรับฟังเราได้ในทุ กเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ โดยจะสาม ารถแบ่งปันกันโดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือตะขิดตะขวงใจ และเราเองก็ไว้ใจและพร้อมที่จะเล่าอะไรให้เขาคนนั้นฟังได้อย่ าง

สบายใจและมั่นใจว่าทุ กอย่ างจะดีขึ้นเมื่อได้พูดให้คนคนนั้นฟัง เรียกว่าอยู่ใกล้แล้วเราสบายใจที่สุดนั่นล่ะค่ะ

4 ไม่ให้ท้ายกันเกินไปและพร้อมตำห นิเมื่อเราทำผิ ด

คนเราคบกันต้องไม่เข้าข้างกันเมื่อเพื่อนหรือคนที่รักทำผิ ดและจะคอยรับฟังเมื่ออีกฝ่ายตำห นิหรือตักเ ตือนมาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข เพราะบางครั้งคนเรามักมองไม่เห็นข้อเ สียของตัวเองหรอกค่ะ

คนที่อยู่รอบข้างเราจะเห็นได้ชัดกว่า แต่จะมีไม่กี่คนหรอกที่พร้อมจะบอกเราอย่ างตรงไปตรงมาเพื่อให้เราปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนที่จริงใจแบบนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้ไม่

ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหน เมื่อไหร่ที่ได้เจอกันเราจะรู้สึกเหมือนไม่เคยห่างกันไปเลย เหมือนได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้หายไป ยังคอยติ ดตามและอยู่ข้างๆ ไม่ได้ไปไหน

แบบไม่เคยรู้สึกห่างกันไปแบบนั้นเลยล่ะค่ะ

5 จะโก รธกันยังไงสุดท้ายก็ไม่ทิ้งกัน

คนเราคบกันยังไงเ สียก็ย่อมต้องมีเรื่องทะเ ลาะ หรือไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่คนที่เป็นเพื่อนแท้ เป็นคนที่รักเราจริง เป็นคนที่จริงใจให้กันเขาจะไม่เก็บเอาเรื่องเล็กน้อยมาทำให้ความสัมพันธ์

มันแ ย่ลง พูดง่ายๆ ก็คือต่อให้จะทะเ ลาะกันแค่ไหนคนคนนั้นก็จะยังคงอยู่ไม่หายไปไหน ไม่ทิ้งกัน บางคนทะเ ลาะกันไม่พูดกันแต่ก็ยังคงแอบห่วงใยและแอบทำอะไรดีๆ ให้กันได้ แบบนี้ไม่นานแป๊บ

เดียวก็ดีกันค่ะ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเรื่องที่ทะเ ลาะมันเล็กน้อย ปล่อยๆ และช่างมันเถอะสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือความจริงใจมันมาจากความเชื่อใจและความชัดเจนที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน ไม่เฉพาะกับคนที่

เป็นคู่รักเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนที่เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นหัวหน้ากับลูกน้อง หรือคนที่คบกับในทุ กสถานะนั่นแหละค่ะ เพื่อให้การคบกันของเราไม่มีปั ญหา ควรแสดงความจริงใจใส่กันตั้งแต่

แรก อะไรที่เปิดเผยแ ก่กันได้ก็บอกกันไป จะได้ไม่ต้องเกิดข้อสงสัยอะไรกันในอนาคต

6 ไม่คิดโกห กแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย

การที่เราเจอความหล อกล วง เจอคำโก หกจากคนภายนอกที่ไม่จริงใจกับเรานั้นมันก็มากเกินพอแล้ว ถ้าต้องเล่นซ่อนหาความจริงจากคนใกล้ตัวอีกคงเหนื่อยและท้อแท้ไม่น้อยเลยใช่มั้ยคะ ดังนั้นคนเราหาก

มีความจริงใจแ ก่กันและคิดจะคบกันย าวๆ ต้องห้ามโ กหกแม้แต่เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่ าทำให้อีกฝ่ายต้องเ สียความรู้สึก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องของความเชื่อใจกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรัก ที่คบกัน

มานาน อย่ าให้คำโ กหกเล็กๆ น้อยๆ มาทำ ลายความสัมพันธ์ที่สั่งสมร่วมกันมานานเลยค่ะ อย่ าลืมว่าคนบางคนจะทำอะไรก็ยอมได้แต่ถ้าหากรู้ว่าอีกฝ่ายโ กหกกันแม้เพียงครั้งเดียว ความเชื่อใจจะหายไป

เลย ดังนั้น คนที่มีควาจริงใจกันย่อมต้องไม่มีคำโ กหกให้กันนั่นเอง

คนจะคบกัน แค่มอบความจริงใจมันไม่ได้ย ากเย็นอะไรเลยค่ะ ก็แค่โฟกัสวิ ธีสร้างความสุขในการคบกันให้มากขึ้นก็เท่านั้น ความจริงใจแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เราสัมผัสได้ด้วยหัวใจและความรู้สึกค่ะ

การจะคบกันความจริงใจจึงสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่อย ากให้ทุ กคนคาดหวังมากนะคะ ของแบบนี้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คบใครก็อย่ าเพิ่งทุ่มเทให้ใครเต็มร้อย ค่อยๆ ดูกันไป ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะ

ได้ความจริงใจกลับมา เพราะหากไม่ได้รับกลับจะได้ไม่ผิ ดหวัง แต่เชื่อเถอะค่ะว่าหากเราให้ใจใครไป ดูให้ดี ถ้าให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน อย่ างไรเ สียเราต้องได้รับควาจริงใจกลับมาแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก dekwat999