การพัฒนาตนเอง » อายุมากขึ้นแล้ว อย่าแคร์คนอื่นมากเกินไป หันมาดูแลตัวเอง หาความสุขดีกว่า

อายุมากขึ้นแล้ว อย่าแคร์คนอื่นมากเกินไป หันมาดูแลตัวเอง หาความสุขดีกว่า

16 ตุลาคม 2019
715   0

อายุมากขึ้นทุกวัน หยุดแคร์คนอื่น จงทำตัวเป็นผู้หญิงที่สง่าและมีความสุขที่สุด

1 ด้านร่างกาย

เริ่มเข้าวัย 35 เ ม ต า บอลิสซึ่มเริ่มต่ำลง กินสลึง อ้ ว น บาท พิซซ่ายังไม่ทันต้องกิน

แค่ปรายต ามองก็อ้ ว นแล้ว ฝ้าขึ้นง่ายมาก ลืมทาครีมกันแดดติดกันสัก 3 วัน

อ อ ก ไปข้างน อ ก ฝ้ า ผุดมาเหมือนตะไคร่น้ำง อ ก งามเร็วในหน้าฝน สายต าเริ่ม ย า วขึ้น

ผมเริ่มเปลี่ยนสี ริ้ว ร อ ย เริ่มมาทักทาย ผิวเริ่มแห้งง่ายขึ้นมาก

ทาแฮนด์ครีมไม่ได้เพื่ออ่อยใคร แต่เพราะหนังบนมือเริ่มแห้งง่าย

แห้งแล้วจะเป็นขุย แล้วก็จะคันสิคะ

บางคนช่วงนี้จะเริ่มมีปัญห ากับ ม ด ลู ก รัง ไ ข่ ซี ส ต์ บ้างอะไรบ้าง

ถุงน้ำอะไรต่อมิอะไรอาจจะเริ่มพองโตให้เห็น

พอเริ่มใกล้วัยทอง ปร ะ จำ เ ดื อ นก็จะเริ่มมาๆ ไปๆ

อาจมีร้อนวูบวาบ ป วดหัว บางคนประจำเดือนมาไม่หยุด พี่บางคนที่เรารู้จัก

กระทั่ง ห ม อ สูติเราเอง ก็มีปัญหาต้อง ตั ด รังไข่บ้าง

มด ลูกบ้าง เทค ฮ อ ร์ โมนกันให้วุ่ น ว าย

2 ด้านครอบครัว

คนส่วนใ ห ญ่ห ย่ ากันหรือเ ลิ กกันในช่วงอายุนี้กันเยอะนะคะ

เป็นการเ ลิ กที่เจ็ บ ป วดด้วย เพราะอยู่ในช่วงอายุที่ไตร่ตรอง

การตัดสินใจอย่างเด็ด ข าดแล้ว ผู้หญิงหลายคน หากวางแผนชีวิตไม่ดี

และต้องเลิกในช่วงอายุ 30 ปลายๆ ไปนี่ หลายค น เ สี ย ศูนย์

และ สู ญ เ สี ย ความมั่นใจในการเริ่มชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆ หรือ ถึงอ ย า กเริ่มใหม่

ในช่วงอายุขนาดนี้ ด้วยพันธะที่อาจจะมี ด้วยรูปร่างหน้าต าที่เปลี่ยนไป

ทำให้การเริ่มชีวิตคู่ใหม่ โ อ ก าสลดน้อยลงไปมาก

ไหนจะมีความก ด ดั นทางสังคมและการเงินเพิ่มมาอีก

ส่วนสาวโสด ไม่ว่าจะเก่งกล้าหรือดูแลตัวเองได้ดีอย่างไร

เมื่อเริ่มมาถึงช่วงอายุนี้ ก็จะ ถู ก ก ด ดัน หรือถูกมองและไต่ถามด้วยความเป็นห่วง

ว่าจะไม่แต่งจริงๆ หรือ จะอยู่ได้จริงๆ หรือ

จนทำให้เ ค รี ย ดโดยไม่จำเป็น

3 ด้านการงานและอาชีพ

อันนี้เป็นของที่ต้องเลี้ยงประคองและ เหวี่ ย งสลับรับกันไปมา juggle ให้ดี

อย่างแท้จริง Indra Nooyi ซี อี โอ ต่ างป ร ะเ ท ศ ของ

เป๊ปซี่ อธิบายได้ดีที่สุด เธอบ อ ก ว่า จากการสังเกตของดิฉัน นาฬิกาชีวภาพ

และนาฬิกาด้านความหน้าทางอาชีพการงาน ขัดแย้งกันไปหมด

เป็นการขัดแย้งที่สมบูรณ์แบบ

เวลาคุณมีลูก คุณก็ต้องสร้างฐานะในหน้าที่การงานไปด้วย

และขณะที่คุณเริ่มจะไต่ขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับกลาง

ลูกต้องการคุณ เพราะเค้าเป็นวัยรุ่น เค้าต้องการแม่ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น

และในเวลานี้ สามีคุณก็จะเริ่มกลายมาเป็นวัยรุ่นไปอีก

พวกเค้าทั้งหมดต้องการคุณ แล้วคุณทำไงล่ะทีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น

เมื่อคุณอายุมากขึ้น พ่อแม่คุณก็ต้องการคุณอีก

เพราะพวกท่านก็อายุมากขึ้น เราเลยต้องรับเละ

เมื่อวาน เราคุยกับเจ้าของโรงเรียนนานาชาติคนหนึ่ง เธอ แ ช ร์ ให้ฟังว่า

เธอต้องใช้เวลาถึง 5 ปี กว่าจะเริ่มปรับและลงตัวกับการทำงานบริหารโรงเรียน

และเป็นคุณแม่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำงานมากก็รู้สึก ผิ ด กับลูก

ทำงานไม่เต็มที่ก็รู้สึก ผิ ด กั บองค์กร รู้สึกถึงความรับ ผิ ด ชอบไปทุกอ ณูเ นื้ อ

จนทุกวันนี้ เธอเ ล่ า ว่ า ต้องพ ย า ย า มชดเชยให้ลู ก ด้วยการพ า ลูกมานอนด้วยกัน

เพื่อช่วยคลายความรู้สึก ผิ ด ที่ตอนลูกยังเล็ก

ปล่อยลูกกับพี่เลี้ยงตลอด

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปราะบางปั่นป่วนที่สุดของผู้หญิงนะคะ จากเคยสวย

เคยตึง ก็เริ่มหย่อน ๆ ลง ในขณะเดียวกันช่วงอายุนี้ เป็นช่วงกำลังพีคสุด

ของผู้ชายทีเดียว หน้าต า สติปัญญา ความสุขุม การงานเริ่ม

ไต่ระดับอยู่เพดานบน ยิ่งผู้ชายถ้าอายุ 40 ป ล าย

แล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จะมีทั้งเงิน เวลา

และความจำเป็นในการต้องอ อ ก สังคม เที่ยวเล่นเพลิดเพลิน

ตีกอล์ฟ จิ บ เ ห ล้ า สังสรรค์มากขึ้น ตอนนี้ละ

ที่ผู้หญิงเริ่มหวั่นไหวกังวลคิดมากไปหมด

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara , chit-in