ข่าวสังคม-โซเชียล » รายชื่อ 29 จังหวัด กักตัว

รายชื่อ 29 จังหวัด กักตัว

11 เมษายน 2021
99   0

วันที่ 10 เม.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ที่มีการเดินทางกลับบ้าน ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติเสี่ย งของตัวเอง หากเป็นนักเที่ยวมีประวัติไปสถานบันเทิง หากมีไข้ไ อเจ็ บค อ น้ ำมู ก ไปตรวจที่สถานพย าบาลรัฐใกล้บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนรพ.เอกชนถ้าอยู่ร่วมโครงการของสปสช.ก็ตรวจฟรี ซึ่งรัฐบาลให้งบสนับสนุนไป 3 พันล้านบาท งบถือว่าเพียงพอ สำหรับการเดินทางไปพบผู้สูงอายุที่เสี่ย งติดอาการรุ นแร ง ขอให้ใส่หน้ากากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย สิ่งที่ช่วยประเทศขณะนี้ คือ การลดกิจกรรมที่เสี่ย งติด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ใส่หน้ากากเวลาคุยกับคนอื่น อย่ากินอาหารร่วมกับคนหมู่มาก

หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบมาตรการจังหวัดปลายทาง เพราะแม้ ศบค.จะไม่ห้ามการเดินทาง ไม่ต้องกักตัว แต่จังหวัดสามารถออกมาตรการเข้มกว่าได้ เพราะสถานการณ์แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน มีจำนวนผู้ติด CV-19 และทรัพย ากรดูแลการแพร่กระจายไม่เหมือนกัน จากการตรวจสอบกับเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยหลายจังหวัดมีประกาศให้คนเดินทางจากพื้นที่เสี่ย งกักตัว 29 จังหวัด ได้แก่

– กำแพงเพชร

– เชียงใหม่

– ตาก

– น่าน

– พะเยา

– เพชรบูรณ์

– ลำพูน

– อุทัยธานี

– ชัยภูมิ

– นครพนม

– บึงกาฬ

– บุรีรัมย์

– มหาสารคาม

– มุกดาหาร

– ยโสธร

– เลย

– สกลนคร

– หนองคาย

– หนองบัวลำภู

– อำนาจเจริญ

– ชัยนาท

– สระบุรี

– ชุมพร

– รัง

– นราธิวาส

– ปัตตานี

– พังงา

– สงขลา

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางไปจังหวัดไหนตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอีกครั้ง เพราะการออกคำสั่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และย้ำว่าการเดินทางขอให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน และเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และขอความร่วมมือช่วยกันลดการแพร่ะกระจายในวงกว้าง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และงดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งนะคะ