ความรู้-ท่องเที่ยว » ไม้เสริมโ ชคลาภ บ้านไหนมีปลูกถูกทิศ เงิ นทองกองเต็มบ้าน

ไม้เสริมโ ชคลาภ บ้านไหนมีปลูกถูกทิศ เงิ นทองกองเต็มบ้าน

31 พฤษภาคม 2021
169   0

สำหรับคนรักต้นไม้เชื่ อว่าหลายคน ต้องรู้จัก ต้นทองอุไร ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่ทั้งสวยงามดูแลง่าย ปลูกง่าย แถมดอกยังมีกลิ่นหอมอ่อน อ่อน เบา เบา มีดอกสีเหลืองอร่ามสดใส ออกด อ กให้ชม ตลอดทั้งปี และยังทนแดด ทนฝน เลี้ยงง่าย ทั้งสวยงาม และมีความหมายที่ดี

ต้นทองอุไรนี้ มีความเชื่ อว่ า ช่วยเสริมในเ รื่ อ ง ของความร่ำร วย มีเงิ นมีทอง ส่งเสริมด้านฐานะ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของ ต้นทองอุไร

ทั่วไปจะมีลักษณะ เป็นพุ่ม ไม่สูงมาก จะสูงอยู่ประมาณ 1 เมตร ถึง 1.80 เมตร โดยประมาณ ด อ กจะออกเป็นช่อ สีเหลืองสด ลักษณะ คล้ายระฆัง เป็นกร ว ยย า วประมาณ 3-5 ซม. มี 5 กลีบ เป็นหยักเล็กน้อย

โดยในบางที่จะเรียก ต้นทองอุไร ว่า พวงอุไร หรือ ด อ กสร้อยทอง ด้วยความส วยงาม และมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนี้ ทำให้ผู้คนนิยมนำมา บูชาพระกันอีกด้วย

วันที่เหมาะสม ในการปลูก ต้นทองอุไร คือวันพุธ และมีความเชื่ อกันว่า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก จะช่ วยให้ได้รับพลังงานดี ดี ในครอบครัว

ในส่วนของทิศที่นิย มปลูกคือ ทิศเหนือ ของตัว บ้าน จะช่วยหนุนและ ส่งเสริมอำนาจบารมี ให้กับเจ้าของบ้านได้ อย่ า งดี

วิ ธีการปลูกต้นทองอุไร

เริ่มจากเตรียมดินที่เหมาะสม คือดินร่วนที่มีธาตุอาหาร ที่เพียงพอ ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่สูง ไม่มีน้ำท่วมขัง และให้หมั่นใส่ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์อยู่เสมอเพื่อให้ด อ กงาม งาม ออกตลอดทั้งปี ส่วนการตั ดแต่งนั้ น ให้ ตั ดเป็นทรงพุ่มจะทำให้การออกดอก ดูเป็นแนวที่สวยงาม

การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้ในบ้านนั้ นเป็นกิจกร ร มดี ดี ที่ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลได้ และยังช่วยสร้างบรรย ากาศดีให้กับบ้านของเราได้อย่ างเป็นอย่ างดี ช่วยให้ครอบครัว มีที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน ยิ่งต้นไม้ที่มีความหมายดี ก็ยังส่งพลังงานดี ดี ให้กับทุกคนในบ้านอย่ างคาดไม่ถึง เลยทีเดียว