ความรู้-ท่องเที่ยว » จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง

จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง

23 August 2021
172   0

จันทร์ซ้อนจันทร์ 23 สิงหาคม 64 เป็นวันที่เรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ มหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจบารมี เมตตามหานิยม อ.คฑา ชินบัญชร เผยว่า

ตามความเชื่ อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมและโช คลา ภทั้งปวง มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเส น่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ในปีนี้มีสองวัน

วันแรกของปีนี้คือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 64 และวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 64 คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ พระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ เชื่ อถือว่ามีลักษณะร่า งกา ย ผุ ดผ่อ ง รู ปร่า งสวยงาม ชวนหลงใหล พูดจามีเสน่ห์

เคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์

อาบแสงพลังจันทรา เสริมอำนาจบารมี มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์ เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้น (เนินพระจันทร์ตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอย อาบแสงจันทรา) วิธีสวด

โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา (1 หรือ 15 จบ ตามกำลังดาวจันทร์)

สวด นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก หรือ สวดบทอภัยปริตร (คาถายันทุนนิมิตตัง)

บทสวด ค าถ ายันทุน

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

อย่างไรก็ตาม จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง มหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจบารมี เมตตามหานิยม

ขอบคุณ thairath