ความรู้-ท่องเที่ยว » ประโยชน์ของการเคี้ยวใบสด ต้มน้ำดื่ม เช้า-เย็น

ประโยชน์ของการเคี้ยวใบสด ต้มน้ำดื่ม เช้า-เย็น

29 August 2021
244   0

เมื่อ (24 ส.ค.2546) พืชกระท่อมได้รับการปลดออกจากสถานะย าเส พติ ด มาเป็นพืชที่ประชาชนสามารถปลูกเพื่อการบริโภคและขา ยได้ เดิมทีประชาชนในจังหวัดภาคใต้มักจะแอบปลูกไว้หลังบ้านประมาณ 1-2 ต้น เพื่อใช้แบบวิถีชาวบ้าน ที่เน้นการบรรเทาอาการป วดเมื่ อยและลดความอ่อนล้า และอาจจะเป็นอีกทางออกของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม ที่ใบกระท่อมจะช่วยบรรเทาอาการป วด โดยมีวิธีใช้ง่ายและปลูกเองได้

นพ.จักราวุธ เผือกคง ผอ.การสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า สรรพคุณของพืชกระท่อมมีหลายอย่าง ทั้งแก้อาการปว ดเมื่อยตามร่า งกาย แก้อาการท้ องเสี ย และควบคุมเบาหวาน ซึ่งแพทย์แผนไทยจะใช้พืชกระท่อม 2 แบบในการรักษาโ ร ค

เคี้ยวใบสด-ต้มน้ำดื่มเช้า-เย็น แบบแรก คือ ใช้กระท่อมแบบเดี่ยว แก้กลุ่มอาการป วดเมื่อย ปว ดกล้ามเนื้อ กระดู ก เอ็น ข้อ อาการออฟฟิศซินโดรม โดยใช้เป็นใบสด จำนวน 1-2 ใบ รูดก้านใบออก เคี้ยวใบสด กลืนเฉพาะน้ำ คลายกากใบทิ้ง แล้วดื่มน้ำเปล่าตาม ทั้งนี้ ก้านใบและใบของกระท่อม ไม่สามารถย่อยได้ หากกลืนเข้าไปจะทำให้ติดค้างอยู่ภายในลำไ ส้

จำนวนใบที่ใช้ แต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าเคี้ยว 1 ใบแล้วดีขึ้น ก็พอ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็เคี้ยวต่อได้อีกใบ วันหนึ่งไม่ควรเกิน 2 ใบ

แต่สำหรับคนไม่อยากเคี้ยว สามารถนำมาต้มดื่มได้ โดยต้มน้ำให้เดือด จากนั้นใส่ใบกระท่อม แล้วต้มต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง นำมาดื่ม เช้าครึ่งแก้ว-เย็นครึ่งแก้ว ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้นำน้ำกระท่อมไปผสมกับย าแผนปัจจุบันในสู ตร 4 คูณ 100 เพราะเป็นการใช้ผิ ดประเภท

เตรียมฟื้นฟูตำรับย า

แบบที่สอง คือ ใช้กระท่อมแบบตำรับย า โดยใช้ร่วมกับย าอื่น ๆ แก้อาการป วดตามร่างกาย กระดู ก เอ็น ข้อ คล้ายกล้ามเนื้ อ คอบ่าไหล่ รักษาโ ร คทางเดินอาหาร โดยเฉพาะท้อ งเ สีย มีมูลเลื อ ด ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ระหว่างฟื้นฟูตำรับย า

นพ.จักราวุธ กล่าวว่า ใบกระท่อมไม่ใช่ย าชูกำลัง เพราะไม่ได้ทำให้มีกำลังมากขึ้น แต่ทำให้ร่า งกายรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ความอ่อนล้าต่าง ๆ ลดลง เมื่อร่า งกายไม่อ่อนเพลีย ไม่ปว ดเมื่อย ก็จะอยากทำงานมากขึ้น ไม่รู้สึกเหนื่อย กระปรี้กระเปร่า

ไม่ควรใช้ใบกระท่อมในปริมาณมาก

ขณะที่อาการข้างเคียงหลังการใช้ อาจจะมีอาการมึน งง เมา และเวียนหัว ซึ่งหากใช้ในปริมาณมาก จะเกิดอาการ “เ ม ากระท่อม” คือ รู้สึกกล้ามเนื้อสั่น ตัวสั่น และหนาวเย็น และหากใช้มากเกินไป จะมีอาการเดินเซ คลื่นไส้ เวียนหัว ความดันลดลง หน้ามืด ซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้ ให้หยุดใช้ทันที แล้วดื่มน้ำเปล่าตามมาก ๆ และดื่มน้ำหวานเสริมเข้าไป

ทั้งนี้ ใบกระท่อมหากใช้ในระยะเวลานานและมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ติ ดได้ ถ้าไม่ได้ใช้จะมีอาการหงุดหงิด ปว ดเมื่ อย นอนไม่หลับ กระวนกระวาย และมีน้ำมูกน้ำตาไหล ร่างกายแต่ละคนจะมีอาการท นได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับร่ างกายและความเคยชิน หากใช้ได้พอดี ใช้เฉพาะเวลามีอาการ จะดีและไม่ติ ด

คุมเบ าหวา นได้ดี แต่ไม่ได้รักษาเบาหวาน

นพ.จักราวุธ ระบุว่าในแผนปัจจุบันพบว่า กระท่อมมีแนวโน้มในการคุมเบ าหว านได้ดีขึ้น โดยพบว่าผู้ป่ วยเบ าหว านในชนิดที่ 2 ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ แต่กระท่อมจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายนำน้ำตาลออกมาใช้ได้ดีขึ้น แต่เรื่องนี้ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีก

ที่มา : Thai PBS – news.thaipbs