ข่าวสังคม-โซเชียล » ก ร ะ ท่ อ ม ก้ า น แ ด ง เผยมีนายทุนกว้านซื้อยกสวน

ก ร ะ ท่ อ ม ก้ า น แ ด ง เผยมีนายทุนกว้านซื้อยกสวน

3 กันยายน 2021
125   0

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2564 นางวิวรรณดา พูลธรัตน์ อายุ 54 ปี เจ้าของแปลงปลูกกระท่ อ มพันธุ์ก้านแดง ญาติ ร.ต.อ.พเยาว์ พูลธรัตน์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ อดีตนักช กเหรียญทองแดงโอลิมปิคคนแรกของไทย อยู่ที่หมู่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิ ดเผยว่า

หลังจากก ฎหม ายย าเส พติ ดปลดล็อกใบก ระท่อ ม ออกจากย าเส พติ ดประเภ ท 5 เป็นพืชควบคุม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 ทำให้ต้นกระท่ อ มพันธุ์ก้านแดง ที่เพาะจากเมล็ดความสูงเฉลี่ย 30 – 50 เซนติเมตร (ซม.) ร าค าเดิม 100 – 200 บ าท ปรับเป็นร าค าต้นละ 450 บ าท ขณะนี้เหลือเพียง 150 ต้น เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงมาก ขณะที่ต้นกล้าขนาดเล็กต้องรอการบำรุงให้มีขนาดมาตรฐานก่อนจำหน่าย

นางวิวรรณดา เผยต่อว่า สำหรับผู้สนใจปลูกส่วนใหญ่ต้องการปลูกกระท่ อ มก้านแดงเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่ผู้ผลิตต้นกล้าแปลงใหญ่ 3 – 4 หมื่นต้นต่อรายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์และ จ.ชุมพรจะมีทั้ นักการเมือง รวมทั้งบริษัทเอกชนยั กษ์ใหญ่ข้ามชาติ สั่งจองซื้ อไว้ทั้งหมด

นางมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยาเสพติด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ก่อนปลดล็อกใบกระท่ อ มออกจากบัญชีย าเส พติ ด ร าค ากระท่อมผงที่ลั กลอบข ายในแพปลาและแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีแรงงานต่างด้าว มีร าค ากิโลกรัมละ 800 – 1,500 บ าท แต่ล่าสุ ดร าค ายังสูง เนื่องจากมีการปิ ดด่านชายแดนที่ด่านสิงขร และกานำเข้าถือว่าผิ ดกฎหม ายศุลกากร กระท่ อ มผงที่กลุ่มเป้าหมายต้องการบริโภค จึงมีปั ญห าในการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับกระท่ อ มผงก่อนหน้านี้ถือเป็นย าเส พติ ดยอดนิย ม แรงงานต่างด้าวจะนำมาชงดื่มกับกาแฟ เบียร์ เหล้า หรือ ผสมในเครื่องดื่มบำรุงกำลังเพื่อเพิ่มการออกฤ ทธิ์ ขณะเดียวกันหลังปลดกระท่ อ มออกจากบัญชีย าเส พติ ดกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีหนังสือสั่งการเพื่อควบคุมหรือวางหลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวัง ค า ดว่าจะต้องรอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่ อ มออกมาบั งคั บใช้ “นางมณฑา กล่าว

ที่มา ข่าวสด