ความรู้-ท่องเที่ยว » 20 ประโยชน์ของทุเรียนน้ำ หรือทุเรียนเทศ

20 ประโยชน์ของทุเรียนน้ำ หรือทุเรียนเทศ

11 September 2021
172   0

ทุเรียนเทศ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ใน ตระกูลเดียวกันกับน้อยหน่า กระดังงา นมแมว และจำปี โดยลักษณะของผลนั้นจะมีรูปร่างคล้ายทุเรียน และมีหนาม เปลือกมีสีเขียว ในส่วนของเนื้อจะมีสีขาว ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งพืชชนิดนี้จะปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในแถบอเม ริ กากลาง โดยเป็นพืชที่ชอบอากาศที่มี
ความชื้นสูง

ประโยชน์ของทุเรียนเทศ

1 ใช้รับประทานเป็นผลไม้สดหรือนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ปั่น

2 สารสกัดจากส่วนของใบ เมล็ด และลำต้นของทุเรียนเทศมีฤทธิ์ในการต่อต้านไ วรั สและเ ซ ลล์ม ะเ ร็ ง (งานวิจัยในอเมริกา)

3 การรับประทานผลไม้ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มน้ำน มกับหญิงให้น มบุตร

4 ใบนำมาใช้ชงดื่มช่วยทำให้นอนหลับสบาย

5 นำใบมาใส่ไว้ในหมอนหนุน จะช่วยทำให้หลับสบายยิ่งขึ้น (เนเธอร์แลนด์)

6 ใบของทุเรียนเทศมีการนำมาใช้เป็นย าระงับปร ะส าท

7 รากและเปลือกนำมาทำเป็นชาชงดื่มแก้อาการเค รียด ช่วยลดอาการเจ็ บป วดและลดการเกร็ง

8 ช่วยแก้อาการเมา ด้วยการใช้ใบขยี้ลงในน้ำผสมกับน้ำมะนาว 2 ลูก แล้วนำมาจิบเล็กน้อยและเอาน้ำที่่เหลือลูบหัว (ตำราMateria medica)

9 ผลสุกช่วยรักษาโ ร คเลื อ ดออกตามไรฟัน

10 ผลดิบใช้รับประทานเพื่อรักษาโ ร คบิ ด

11 เมล็ดนำมาใช้ในการช่วยสมานแ ผ ลและห้ ามเลื อ ด

12 ผลดิบนำมาตำแล้วพอกเป็นย าฝาดสมาน

13 เมล็ดของทุเรียนเทศนี้จะมีพิ ษ จึงนำมาใช้ทำย าเบื่ อและทำเป็นย าฆ่ แมลงศั ตรูพืช

14 ใบทุเรียนเทศนำมาใช้ปูให้ผู้ป่ว ยที่เป็นไ ข้นอน ซึ่งจะช่วยลดอาการไ ข้ลงได้ทันทีเมื่อตื่นนอน (แถบคาริบเบียน)

15 ใบของทุเรียนเทศมีสรรพคุณเป็นย าแก้อาการท้องอื ด ด้วยการนำมาขยี้ผสมกับปูนแล้วนำมาทาบริเวณท้อง

16 ใบใช้รักษาโ ร คผิ วหนัง แก้อาการไออาการป วดตามข้อ ด้วยการนำมาขยี้ผสมกับปูนแล้วนำมาทา

17 เปลือก ราก และดอกมีการนำมาใช้เกี่ยวกับข้ออั กเ สบและผู้ที่มีปั ญห าเกี่ยวกับตั บ

18 น้ำสกัดจากเนื้อยังช่วยในการขับพยาธิได้

19 สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลไม้กวนต่างๆ ไอศกรีม เยลลี่ ซอส รวมไปถึงผลไม้กระป๋องด้วย

20 ทุเรียนเทศนิย มนำมาใช้ประกอบอาหารอย่างเช่น แกงส้มและเชื่อม (ภาคใต้)