ความรู้-ท่องเที่ยว » ประเพณีสารทเดือนสิบ ทำไมต้อง ชิ ง เ ป ร ต

ประเพณีสารทเดือนสิบ ทำไมต้อง ชิ ง เ ป ร ต

25 September 2021
121   0

“ชิ ง เ ป ร ต” เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิ ง เ ป ร ต ที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเ ป ร ต-ชิ ง เ ป ร ต เพียงบางส่วนเท่านั้น

กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผี่ไม่มีญาติ ส่วนการ ชิ ง เ ป ร ต ของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี่(เ ป ร ต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิ ง เ ป ร ต ก็แตกต่างกันด้วย

ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการ ชิ ง เ ป ร ต ไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ ชิ ง เ ป ร ต แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะเชื่อว่าบุตรหลานของเ ป ร ต ตนใดชิงได้ เ ป ร ต ตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกป ร กและเป็นอันต ร ายต่อสุขภาพเท่านั้น