ความรู้-ท่องเที่ยว » ปักชำกิ่งมะนาวในผลกล้วย รากเยอะ ต้นแข็งแรง

ปักชำกิ่งมะนาวในผลกล้วย รากเยอะ ต้นแข็งแรง

18 October 2021
511   0

ปักชำกิ่งมะนาวในผลกล้วย รากเยอะ ต้นแข็งแรง

มะนาว เป็นพืชที่ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ถ้าต้องการให้เจริญเติบโตและคุณภาพดี ควรปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพื้นที่ปลูกใกล้แหล่งน้ำ

ส่วนใหญ่การปลูกมะนาว นิยมปลูกจากกิ่งตอน ดังนั้นกิ่งตอนก่อนที่จะนำมาปลูก ควรได้รับการชำเสียก่อน เพื่อให้กิ่งพันธุ์ตั้งตัวเจริญแข็งแรงพร้อมที่นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

วันนี้เรามีวิธีการปักชำกิ่งมะนาว ด้วยการใช้ผลกล้วยด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ต้นแข็งแรง ปลูกติดง่าย

กล้วยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่พืชต้องการมากมาย ทฤษฎีเหล่านี้คงไม่ต้องอธิบายมากเพราะผู้ที่ศึกษาเกษตรย่อมรู้ดีว่ากล้วยมีสามารถเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืช วันนี้เรามาดูขั้นตอนการทำกันครับ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.กล้วย (กล้วยน้ำหว้า,กล้วยหอม,กล้วยไข่) ใช้ได้ทุกชนิด 2.ถุงพลาสติก
3.ดินปลูกต้นไม้ 4.มีด 5.กิ่งพันธุ์มะนาว 6.เพอร์ไรต์(จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้)
7.กระถางปลูกต้นไม้ 8.ขี้เลื่อย

ขั้นตอนการทำ

1.ทำการตัดครึ่งกล้วยให้เป็น 2 ส่วน

2.ทำการปรุงดินปลูกด้วยดินปลูกต้นไม้ผสมกับเพอร์ไรต์ในอัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3.เสียบกิ่งมะนาวลงในเนื้อกล้วย

4.นำดินใส่ในกระถางประมาณ 3/4 ของกระถาง

5.จากนั้นนำกิ่งมะนาวลงชำลงในกระถาง กลบดินให้เต็มขอบกระถาง

6.นำขี้เลื่อยโรยใต้โคนกิ่งมะนาวให้ทั่ว จากนั้นให้ลดน้ำให้ชุ่ม

7.ใช้ถุงพลาสติกคลุมกิ่งมะนาวแล้วมัดด้วยยางรัดหรือเชือกฟางที่ตัวกระถาง

8.เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 25 วัน รากของกิ่งมะนาวก็จะเริ่มงอกออกมาและใบจะเริ่มแตกยอดออกมา

สำหรบการดูและ ควรเก็บไว้ในที่ร่มมีแสงแดดรำไร รดน้ำวันละหนึ่งครั้ง

เท่านี้เราก็สามารถนำกิ่งมะนาวลงปลูกในดินนได้ละครับหรือถ้าจะให้ดีก็ควรทิ้งไว้นานกว่านั้น

เพื่อให้รากออกให้มากก่อนที่จะนำลงปลูก และกล้วยที่เรานำไปปักกับกิ่งก็จะเริ่มย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี

อย่างไรก็ตาม การเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดี ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่น ปลูกเพื่อการค้า ปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน

เช่น พันธุ์แป้นพิจิตร 1 ทนต่อโรคแคงเกอร์ ส่วนพันธุ์ตาฮิติ ผลใหญ่ น้ำมาก และไม่มีเมล็ด เป็นต้น

สำหรับวิธีการปลูกเมื่อลงดินแล้ว ช่วงปลูกใหม่ๆ ควรให้น้ำวันละครั้ง (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากต้นมะนาวตั้งตัวได้แล้ว

การให้น้ำสามารถเว้นระยะนานขึ้น หลังจากมะนาวออกดอกและกำลังติดผลอ่อน เป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมาก

การพรวนดินดายหญ้า ในฤดูฝนวัชพืชมักจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าหากไม่ถากถางออกเสียบ้างเป็นครั้งคราวก็จะไปแย่งอาหารต้นมะนาวได้