ข่าวสังคม-โซเชียล » พีทีทีสเตชั่น บางจากฯ ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิด ยกเว้น 2 ชนิดนี้

พีทีทีสเตชั่น บางจากฯ ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิด ยกเว้น 2 ชนิดนี้

20 ตุลาคม 2021
35   0

รายงานข่าวจากพีทีทีสเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรขั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 และดีเซลพรีเมียม B7 คงเดิม มีผล 20 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้

เบนซิน 38.96 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 31.55 บาทต่อลิตร

E20 30.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 31.28 บาทต่อลิตร

E85 23.84 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 29.29 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 29.29 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 29.04 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมียม B7 34.26 บาทต่อลิตร

หมายเหตุ เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

เรียบเรียง Louis