ข่าวสังคม-โซเชียล » 2 จังหวัด สั่งห้ามประชาชนใช้บริการเด็ดขาด เช็กด่วน

2 จังหวัด สั่งห้ามประชาชนใช้บริการเด็ดขาด เช็กด่วน

26 ตุลาคม 2021
39   0

2 จังหวัด ยะลา และ พะเยา ออกคำสั่งห้ามประชาชนที่ยังไม่ได้ ฉีดวัคซีน เข้าใช้บริการ ธนาคาร และ หน่วยงาน อปท. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หลังจาก 18 ต.ค. 64 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกัน cv – 19 ห้ามประชาชนใช้บริการหน่วยงานรัฐ อปท. ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น

2 จว. สั่งห้ามประชาชนใช้บริการ ธนาคาร-หน่วยงาน อปท. หากยังไม่ ฉีดวัคซีน

ต่อมาวานนี้ 22 ต.ค.2564 ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ เอกสาร ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันcv -19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา

ประกาศคำสั่ง จังหวัดพะเยา ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันcv-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกัน cv-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการ จังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกันcv-19 ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

สรุป

1.จังหวัดพะเยา ห้ามธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2.จังหวัดยะลา ห้ามหน่วยงานรัฐ อปท. ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน