ข่าวสังคม-โซเชียล » เช็กคุณสมบัติ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เช็กคุณสมบัติ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

27 พฤศจิกายน 2021
46   0

สืบเนื่องจากกรณีที่ รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่าย โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีการวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือ

-ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

-นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท

-นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา -ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน

-ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์

โครงการนี้ จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

เรียบเรียง มุมข่าว