บันเทิง » อ.เรนนี่ ปลงผมบวชชี ห่มผ้าขาว ศึกษาธรรมะเต็มตัว

อ.เรนนี่ ปลงผมบวชชี ห่มผ้าขาว ศึกษาธรรมะเต็มตัว

21 เมษายน 2022
60   0

วันที่ 18 เมษายน 2565 อ.เรนนี่ โพสต์ภาพสวมชุดขาวนั่งหลับตาพนมมือพร้อมข้อความว่า จงทำใจตนให้สะอาด และทบทวนแก้ไขข้อ บกพร่องที่ไม่ดีของตนเอง

มองทุกอย่างที่เห็นให้เข้าใจและเมตตา เข้าใจในเหตุเหตุแห่งทุกข์ เข้าใจในผลที่เกิด ไม่คิดสร้างกรรม ไม่คิดต่อเวรเพิ่มกับผู้ใด

ละวางเสียจากกิเลส และ โทสะทั้งหลาย และจงทำใจตนนั้นให้เบิกบานสดใส ยิ้มให้กับตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ

และจงบอกกับตนเองเสมอว่า ตัวเรานั้นจะต้องใช้ชีวิตที่มีบนพื้นฐานแห่งความดี ทำดีให้เป็นนิสัย ทั้งการมีความคิดที่ดี พูดในสิ่งที่ดี และ ปฎิบัติตัวไปในทางที่ดี เท่านี้ชีวิตย่อมมีสุขยิ่งขึ้นได้แล้ว อนุโมทนาสาธุนะคะ

เช้านี้ ตัดผมในส่วนความยาวออก เพื่อนำไปบริจาค ทำวิกผมให้พี่ๆ

ล่าสุดวันที่ 19 เมษายน 2565 อ.เรนนี่ โพสต์ภาพปลงผมบวชชี พร้อมข้อความว่า อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะ

วางจากเหตุแห่งทุกข์ วางจาก เหตุแห่งโทษ วางจากเหตุแห่งความโกรธทั้งหลาย วางจากกิเลสทั้งหลาย วางจากโทสะทั้งหลาย ด้วยความเข้าใจและ เมตา ย่อมนำพาสุขนั้น มาสู่ใจตน

ปลงผมบวชชี วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.45 นาที อัพเดทภาพบรรยากาศ @pharkin3659

อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะพี่ๆ