ความรู้-ท่องเที่ยว » พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

7 May 2022
124   0

วันที่ 7 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากพระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 ได้เข้ารับการรักษา ที่หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยมีอาการเหนื่อย ฉันอาหารได้ลดลง

จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด และการทำงานของไตลดลง ทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช ให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจและการฟอกไต ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ

ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ออกประกาศอาการพระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ว่าสัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ ,มีภาวะไตทำงานน้อย ไม่มีปัสสาวะออก ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง ,ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

มีภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง และมีภาวะซีด และเกร็ดเลือดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำเป็นต้องได้รับเลือดและเกร็ดเลือดทดแทน จนกระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. อาการโดยรวมเริ่มทรุดลง

สัญญาณชีพไม่คงที่ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง ทีมคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทำการเพิ่มยากระตุ้นหัวใจหลายชนิด แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการรักษา พระพรหมวชิรเจดีย์ฯ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น.

สำหรับพระพรหมวชิรเจดีย์ ฉายา ฐานุตฺตโร อายุ 85 พรรษา 65 วิทยฐานะ ป.ธ.7 นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 เดิมชื่อ บำรุง นามสกุล มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ตรงกับวันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรพชาเมื่ออายุ 15 ปี วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2495

โดย ในปี พ.ศ. 2517 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ,พ.ศ. 2518 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2531 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2533 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในปีพ.ศ. 2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จนถึงปัจจุบัน และในพ.ศ. 2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 5 พ.ศ. 2564 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

ส่วนสมณศักดิ์ พ.ศ. 2521 เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีรัตนมุนี พ.ศ.2535 เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชรัตนมุนี ,พ.ศ.2542 เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพรัตกวี ในปีพ.ศ. 2548

เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมเสนานุวัตร ,ปี พ.ศ.2562 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพุทธิวงศมุนี และในพ.ศ. 2565 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมวชิรเจดีย์

อย่างไรก็ตาม พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 หลังอาพาธ ด้วยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด