ข่าวสังคม-โซเชียล » ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 5 ส.ค. 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 5 ส.ค. 65

4 August 2022
94   0

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.16 บาท/ลิตร