ข่าวสังคม-โซเชียล » อดทนไว้ พรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลง

อดทนไว้ พรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลง

5 August 2022
65   0

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับลงพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันขึ้น ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 80 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 2565 เวลา 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลิตรละ -80 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลิตรละ -80 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลิตรละ -80 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลิตรละ -80 สต.

มีผลวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

มีผลวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้