ข่าวสังคม-โซเชียล » ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่านมีวิธีแก้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่านมีวิธีแก้

12 September 2022
48   0

จากความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 และสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ หน่วยงานที่รับลงทะเบียน และ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ วันนี้จะมาแนะนำช่องทางการตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

หากตรวจสอบแล้วพบว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง

หากตรวจสอบถานะการลงทะเบียน แล้วพบ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สาเหตุ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือ ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

วิธีแก้ไขกรณีผลการลงทะเบียน การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

โดยการตรวจสอบผลการลงทะเบียนในรอบที่ 8 สำหรับผู้ที่ส่งแก้ไขข้อมูล กรณีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หลังจากส่งเรื่องแก้ไขข้อมูลแล้ว จะประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วิธีแก้ไขกรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน