ความรู้-ท่องเที่ยว » ภาพหาดูยาก หลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรักก่อนปิดทอง แค่ 1 เดือนเท่านั้น

ภาพหาดูยาก หลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรักก่อนปิดทอง แค่ 1 เดือนเท่านั้น

29 October 2022
43   0

หลังจากต้นปีที่ผ่านมา กรมศิลปากร สำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พระพุทธรูปมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน สาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อน เกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ (สีอะคริลิค) และไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม และแตกร่อนออกมา และอาจมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วย

ต่อมาเจ้าหน้าที่เริ่มลอกทองออกจากองค์พระทั้งหมด จนเห็นสีของเนื้อพระด้านใน โดยเป็นการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากร ที่บริเวณภายในพระอุโบสถหลังใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ล่าสุดเพจ วัดโสธรวราราม วรวิหาร โพสต์ภาพหลวงพ่อโสธรที่กำลังบูรณะใหม่ เป็นรูปหลวงพ่อโสธรช่วงบ่มรัก หลังการลงรักเงาครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการบ่มรัก คือ การพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิท เป็นเวลา 20-30 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลว

โดยระบุว่า ชมความงามหลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น ช่วงบ่มรัก ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวง พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เมตตาให้เผยแพร่ความงามหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ โครงการอนุรักษ์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป 17 องค์

งานบ่มพื้นรัก ภายหลังการลงรักเงาครั้งสุดท้าย จะเข้าสู่กระบวนการบ่มรัก คือ การพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิท เป็นเวลา 20-30 วัน (ช่วงเวลาวันที่ 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลังจากนี้นจึงจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลวต่อไป

ทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงจัดนิทรรศการ ในโอกาสช่วงเวลา #บ่มรัก ก่อนปิดทอง เปิดหน้าประวัติ ตำนาน งานพุทธศิลป์ หลวงพ่อโสธรในงานอนุรักษ์หลวงพ่อโสธร กองโบราณคดี กรมศิลปากร ตามรูปแบบที่ปรากฎ หลวงพ่อโสธรพุทธรูป สมัยอยุธยาตอนต้น แบบอู่ทอง รุ่นที่ 2