ความรู้-ท่องเที่ยว » เปิดประวัติ หลวงปู่บุดดา อริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน

เปิดประวัติ หลวงปู่บุดดา อริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน

14 December 2022
96   0

วันที่ 13 ธ.ค.2565 เพจที่ใช้ชื่อว่า ศรัทธาหลวงปู่บุดดา ปญฺญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว ได้โพสต์แจ้งข่าว สิ้นแล้ว พระราชมงคลวชิราทร หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว พระคณาจารย์ที่ชาวบ้านโนน หมากเคียง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้ความเคารพ ศรัทธา พระสุปฏิปันโนผู้มีพรรษากาล ถึง 111 ปี

ประวัติ หลวงปู่บุดดา เกิดเมื่อปี พ.ศ.2454 ที่บ้านโคกอู่ทอง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วัยเด็กเข้าเรียนเขียนอ่านที่วัดโคกอู่ทองกับพระอาจารย์แย้ม จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นออกมาช่วยทางครอบครัวทำไร่ทำนา

บรรพชาเมื่อ พ.ศ.2470 พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม

เข้าพิธีอุปสมบทครั้งแรก พ.ศ.2477 ที่วัดโคกอู่ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ครองเพศสมณะอยู่ได้หนึ่งพรรษา ลาสิกขาออกมามีครอบครัว โดยช่วงที่เป็นฆราวาส เรียนธรรมะวิชาต่างๆ จากหนังสือเก่าตามตำราของพระอาจารย์หลายรูป

หลังใช้ชีวิตฆราวาสมาจนถึงปี พ.ศ.2534 เห็นว่าความสุขในชีวิตไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้ง เข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2534 ที่อุโบสถวัดทุ่งพระ อ.เมือง จ.สระแก้ว

มีหลวงพ่อสนธิ์ วัดทุ่งพระ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูณรงค์ วัดเทพาวาส (ทับใหม่) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์บัวลา วัดโคกสัมพันธ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

จากนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดเทพาวาส ภายหลังย้ายมาสร้างเป็นวัดทับใหม่ มีหลวงพ่อดี อดีตเสือเก่า เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จึงเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ใหม่เจริญสุข

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2550 จึงร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างและพัฒนา จนได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด คือ วัดป่าใต้พัฒนาราม ท่านจึงได้อยู่จำพรรษา ณ ที่นี้ตลอดมา

ลำดับงานปกครอง

– พ.ศ.2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม

– วันที่ 6 พ.ค.2565 พระครูปลัด บุดดา ปญฺาธโร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลวชิราทร บวรธรรมทานประสิทธิ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร ได้ถึงกาลมรณภาพ ด้วยอาการสงบ สิริอายุ 111 ปี พรรษา 31

เรียบเรียง สยามนิวส์