ความรู้-ท่องเที่ยว » แห่ร่วมงาน หลวงพ่อเคลือบ องค์ใหญ่สุดในโลก เจอเลขโผล่เต็มๆ

แห่ร่วมงาน หลวงพ่อเคลือบ องค์ใหญ่สุดในโลก เจอเลขโผล่เต็มๆ

26 December 2022
58   0

วันที่ 25 ธ.ค. 65 ได้รับรายงานว่า ได้ทำพิธียกส่วนเศียรหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณวัดหนองกระดี่เก่า ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สืบเนื่องจากนายสมนึก ศรลัมพ์ ประธานสหกรณ์ศุภนิมิต ซึ่งคณะกรรมการวัดหนองกระดี่(เก่า) ได้เร่งเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเคลือบ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมวัดจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบขนาดใหญ่ ให้สมเกียรติสมบารมีของท่าน จึงตัดสินใจสร้างขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 15 เมตร โดยได้จ้างช่างกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบโรงหล่อพระฤทธิ์สมบูรณ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ด้วยงบประมาณ 28 ล้านบาท

ซึ่งการจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นหัวใจ ส่วนลำตัว และส่วนเศียร ทางวัดหนองกระดี่(เก่า) จึงได้อัญเชิญเศียรหลวงพ่อขึ้นประกอบกับเชื่อมต่อติด กับส่วนที่เป็นลำตัว พร้อมทั้งอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานบนวิหารชั่วคราวหน้าวัดหนองกระดี่(เก่า)

หลังจากนั้นประชาชน ที่มาร่วมงานกันเป็นเป็นจำนวนมากได้นำโทรศัพท์มือถือไปถ่าย โดยได้เลข 71-1099- 67