ความรู้-ท่องเที่ยว » สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระราชวิสุทธี ตุ๊ลุงก๋วน อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ละสังขารแล้ว

สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระราชวิสุทธี ตุ๊ลุงก๋วน อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ละสังขารแล้ว

2 January 2023
26   0

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ควัดทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ ได้โพสต์เมื่อเวลา 13.00น.วันทีา2มกราคม 2566 ข้อความว่า แจ้งการมรณภาพของหลวงปู่พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.4) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 1


ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ ในวันจันทร์ ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11.35 น. สิริอายุ 93 ปี 65 พรรษา กำหนดการสรงน้ำพระราชทาน วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.เริ่มเปิดโอกาสให้พระเถระ พระภิกษุสามเณรศรัทธาประชาชนสรงน้ำตั้งแต่เวลา 13.00 -15.45 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติพระราชวิสุทธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว ชาตะ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2473 อายุ 93 ปี 65 พรรษา พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.4) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. 2519เป็น พระครูปลัดก๋วน อคฺคปญฺโญ

พ.ศ. 2523เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูโกศลสมณคุณ

พ.ศ. 2534เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. 2539 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

5ธันวาคม พ.ศ. 2542เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระโกสัยธรรมคณี

5ธันวาคม พ.ศ. 2547เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธี ปรีชาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ข่าวโดย สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews