ข่าวสังคม-โซเชียล » เคาะแล้ว 1 มี.ค. คลังเปิดตรวจสอบ รายชื่อได้สิทธิ บัตรคนจน

เคาะแล้ว 1 มี.ค. คลังเปิดตรวจสอบ รายชื่อได้สิทธิ บัตรคนจน

24 February 2023
12   0

ผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ความคืบหน้าล่าสุด รมช.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ปี 65 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจน รอบปี 65 จำนวน 14.5 ล้านคน ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ โดยหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตน ภายใน 30 วัน ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ประมาณเดือน เม.ย.66

ส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วันหลังจากการประกาศรายชื่อ และคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือน พ.ค. 66 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิบัตรคนจน กระทรวงการคลังจะให้สิทธิย้อนหลัง การยื่นอุทธรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากกลัวจะผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงให้กรุงไทย ทำหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลกับผู้สมัครบัตรคนจนที่ไม่ผ่านสิทธิ

วิธีการตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน คลิก

จากนันคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

สถานะผ่านจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียนทั้งสองช่อง จากนั้นให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยภายใน 30 วัน

ถ้าหาขึ้นช่องที่สองเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วันหลังจากการประกาศรายชื่อ

เรียบเรียง สยามนิวส์