ข่าวสังคม-โซเชียล » วันจักรี 2566 เปิดทางด่วนฟรี 3 สายรวม 60 ด่าน เช็กเลย

วันจักรี 2566 เปิดทางด่วนฟรี 3 สายรวม 60 ด่าน เช็กเลย

4 April 2023
87   0

ข่าวดีสำหรับประชาชนที่ต้องขับรถขึ้นทางด่วนในวันจักรี 6 เมษายน 2566 วันหยุดพฤหัสนี้ เพราะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศ ขึ้นทางด่วนฟรีวันจักรี โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

ทางด่วนที่ขึ้นฟรี เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2566 ประกอบด้วย

ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

ทางด่วนพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

ทางด่วนพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. (อังกฤษ Expressway Authority of Thailand ย่อว่า EXAT) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง หรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543