ข่าวสังคม-โซเชียล » ราคาน้ำมันวันนี้ 5 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 เมษายน 2566

5 April 2023
91   0

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 42.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 46.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.65 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. (เวลา 07.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 44.46 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT) (เวลา 07.00 น.)

ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 44.96 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร