ข่าวสังคม-โซเชียล » พายุฤดูร้อนถล่ม เสียหาย 4 อำเภอ บ้านเรือนประชาชน 523 หลัง

พายุฤดูร้อนถล่ม เสียหาย 4 อำเภอ บ้านเรือนประชาชน 523 หลัง

4 May 2023
36   0

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่างรายงานว่า นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. จังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ปภ. เข้าร่วมสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) เหตุวันที่ 2 พ.ค.66 เวลา 18.00-21.00 น. โดยร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงราย

เบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน 3 ชุมชน(เขตเทศบาลนครเชียงราย) บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 523 หลัง ส่วนราชการ/หน่วยงาน 1 แห่ง รถยนต์ราชการ 2 คัน อ.เมือง 1 ตำบล 3 ชุมชน ต้นไม้ล้มหัก/ขวางถนน ส่วนราชการ 1 แห่ง รถยนต์ราชการ 2 คัน ,อ.ขุนตาล 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 500 หลัง , อ.แม่ลาว 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 10 หลัง , อ.พญาเม็งราย 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 13 หลัง ขณะที่พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ในส่วนของเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจแต่ละชุมชนว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด เพื่อจัดการช่วยเหลือ โดยจุดที่สำรวจทั้งช่วงคืนที่ผ่านมา จนถึงเข้าวันนี้

พบว่า มีศาลาพักรถล้มข้างโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) , เหตุต้นไม้ล้มขวางถนนข้างวัดพระนอน ชุมชนหนองบัว , เหตุเพลิงไหม้สายไฟหน้าตลาดสดบ้านใหม่ , เหตุต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางขึ้นวัดพระธาตุดอยจอมทอง , ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสภาพให้เป็นปกติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า หากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง ทั้ง 4 เขต จำนวน 65 ชุมชน มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ และนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงรายโทร.053-711333 หรือแจ้งโดยตรงได้ที่สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต

ข่าวโดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews