ข่าวสังคม-โซเชียล » ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงสหราชอาณาจักร ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่ 3

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงสหราชอาณาจักร ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่ 3

5 May 2023
65   0

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตด (London Stansted) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นายไซมอน ไบรท์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินตอร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร โดยมีอัครราชทูต สถานเอกเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ พร้อมข้าราชการสถานเอกเอกอัครราชทูต และคู่สมรส รวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน และคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เรียบเรียงโดย news.in.th