ความรัก » ชีวิตการครองคู่ เป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

ชีวิตการครองคู่ เป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

25 February 2020
973   0

การมีคู่ครองชีวิตรักนั้น มันจะดำเนินไปได้ มันก็ขึ้นอยู่กับ คนสองคนและไม่ใช่แค่ใคร

คนใดคนหนึ่งเท่านั้น อ ย่ า ลืมว่าความรัก คือ เรื่องระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้น

ถ้าหากคนสองคน ช่วยกันประคอง ความรักไว้มันก็ ย า ก ที่รักจะพังการที่ เรือรัก

อับ ปาง จะ อับ ปาง ลงไปนั้น ถ้าคนร่วมทางไม่ อั บ ป รี ย์ ก็ ย า ก ที่เรือรักจะล่ม

ลง เพราะต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน แต่ถ้าคนที่คุณรักจน สุดหัวใจเขาเป็นคนรักที่

แ ย่ มากๆ ความรักของคุณก็ไปรอดได้ ย า ก เพราะฉะนั้นการที่ เราคิดจะฝากชีวิต

กับใครไว้สักคน ก็เหมือนกับ การแล่นเรือ ออกไปกลางทะเล เราสา ม า ร ถเลือก

ได้ว่าเราจะเลือกเรือที่แข็งแรงสภาพดีและสา ม า ร ถลอยไปในทะเลได้แน่นอน

หรือว่าเราจะเลือกเรือที่ผุพัง

รอวันจมกลางทะเลทั้งหมด เราเป็นคนเลือกด้วยตัวของเราเองดีกว่า

และ 7 ลักษณะของ เ นื้ อ คู่ตั้งแต่ชาติที่แล้ว

1. คุณและเขา มีความสุข ร่วมกันมากกว่าความ ทุ กข์

2. คุณและเขา มีจิตใจที่ตรงกัน ทำความดีและสร้างบุญร่วมกันมา

3. คุณและเขาเพียงพบกันครั้งแรก มีความรู้สึกถูกชะตาเมื่อได้คุยได้ทักทาย กลับสนิทสนมกัน เร็วกว่าคนอื่น ๆ เพราะเกิดจากจิตที่ผูกพันกันมานาน ทำให้คุณเกิดความรู้สึกดีที่ได้พบเจอกัน

4. คุณและเขามีความคิด ความชอบที่เหมือนกัน คล้ายเป็นคนๆเดียวกัน มีใจจิตตรงกัน ทำอะไรที่คล้ายๆกันเข้ากันดี

5. คุณและเขาเข้ากันได้ดีเหมือนอีกฝ่ายเข้ามา เติมเต็มส่วนที่อีกฝ่ายขา ดหายไป ช่วยประคับประคองกันไป

6. คุณและเขาในบางครั้ง มีเรื่องไม่เข้าใจกัน ทะ เลาะกันแต่ ก็ไม่เลิกลากัน ให้ อ ภั ย ซึ่งกันและกันได้เสมอ

7. คุณและเขาแม้ใน ย า ม ที่ต้องห่างไกลระยะทาง ก็ไม่สา ม า ร ถทำลา ยความรักของทั้งคู่ได้

สำหรับความรักของคุณในปัจจุบัน ไม่เข้าข่าย 7 ลักษณะ เ นื้ อ คู่ในชาติที่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะในชาตินี้เราร่วมกัน สร้างความสุข

ความดี และสร้างบุญร่วมกัน ดั่งคำที่ พ ร ะ พุ ท ธ องค์ทรงตรัสไว้ คนที่ศีลเสมอกัน จะอยู่ด้วยกันได้เสมอไป

ขอบคุณทที่มา ตาสว่าง

Facebook Comments