ความรู้-ท่องเที่ยว » 10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดี แค่เปลี่ยนความคิดง่ายๆ ชีวิต ก็เปลี่ยน

10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดี แค่เปลี่ยนความคิดง่ายๆ ชีวิต ก็เปลี่ยน

3 March 2020
483   0

10 ข้อคิดดีๆ แค่เปลี่ยนความคิด ชี วิ ต ก็เปลี่ยน

1. สิ่งที่ น่ า ก ลั ว มากที่สุดก็คือสิ่งที่เรามักจะมองไม่เห็น นั่นก็คือ “ความคิด” You are what you think

“คุณคิดอะไรก็จะ เป็นอย่ างนั้น” เพราะเราเชื่อความคิดมีตัวตน คนเป็นอย่ างที่ตนคิด

2. ทำดี ดีกว่าขอพร มั ว แต่อ้อนวอน พรไม่มี ทำดีนั่นแหละ เป็นพร ทำแต่ก ร ร ม ดี ทวีพร “พรทั้งปี คือทำดีตลอดไป”

3. ถ้าไม่มีใครยอมยื่นมือมาช่วยเหลือโยม จง อ ย่ า ลืมว่ายังเหลืออีกหนึ่ง ตรงปลายแขนโยมเอง ที่พร้อมช่วยเสมอ

4. “ความ ลั บ ของความสำเร็จ คือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่กำลังจะมาถึง”
5. อ ย่ า แบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง เพราะไม่เพียงแต่ มันจะทำให้เราเป็น ทุ ก ข์ แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อ ย่ า ง ย า ว นานของเราด้วย

6. ควรหัดพูดคำว่า “ไม่เป็นไร” ให้เคย ป า ก มากกว่าการพูดคำว่า “จะเอายังไง”

7. สติ ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติ ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

8. ความร่าเริงบันเทิง ใจเป็นกำไรของชีวิต…ถ้าวันไหนหงุดหงิดชีวิต ข า ด ทุน

9. หากจะ ร้ อ ง ไห้ ก็ ร้ อ ง ไห้ ให้เต็มที่ และถามตัวเองอีกที เราได้อะไรกับ น้ำ ต า

5 วิ ธี ฝึกใจ ให้คิดบวก ใช้ชีวิต อ ย่ า งมีความสุข

ม นุ ษ ย์ เรา ส า ม า ร ถ สร้าง นิ สั ย คิดบวกได้พอๆ กับ นิ สั ย คิด ลบ แต่ นิ สั ย คิด ลบ เกิดได้ง่ายกว่า

เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ฉะนั้น ลองทำตาม วิ ธี ต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้าง นิ สัย คิดในด้านดี

และขจัดความคิดด้าน ร้ า ย ให้หมดไป วิ ธี การฝึกคิดบวกนั้นไม่ ย า ก ลองดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียวจงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อ ย่ า ง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือ ร้ า ย และไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

2. รู้จักให้ อ ภั ย ตัวเองและผู้อื่น สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้ง สิ้ น ในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจ ผิ ด พลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว

ก็ต้องปล่อยให้มัน ผ่ า น ไปเรียกว่าเป็นการให้ อ ภั ย และต้องให้ อ ภั ย ตัวเองเมื่อทำ ผิ ด พลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความ ผิ ด พลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าว ย่ า ง ที่ดีกว่าในอนาคต

3. ให้มองไปข้างหน้า อ ย่ า มองย้อนหลัง ทุ ก คนเคยทำ ผิ ด มาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ ผิ ด พ ล า ด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้ และพ ย า ย า ม ทำให้สำเร็จ

4. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวด ว ง ของคนที่ประสบความสำเร็จและมอง โลกในแง่ดีมันเป็นเรื่อง ม หั ศ จ ร ร ยู์ ที่พลัง อำ น า จ ของคนอื่น ส า ม า ร ถ ส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้คนที่คิดในด้านบวกจะช่วย
กระ ตุ้ น และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรา ส า ม า ร ถ ทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ ร้ า ย ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ ดังพุ ท ธ ศ า ส น สุภาษิตที่ว่า

“คบคน พ า ล พาลพาไปหา ผิ ด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

5. มองหาบุคคลต้นแบบ ทุ ก คนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะ อุ ป ส ร รค ใหญ่ๆได้สำเร็จและประสบความสำเร็จ อ ย่ า ง งดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนั กและสัมฤทธิ์ผลจงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก dekwat999

Facebook Comments