ความรู้-ท่องเที่ยว » หลักการคิด ของคนที่จะเป็น นายคน

หลักการคิด ของคนที่จะเป็น นายคน

7 March 2020
11036   0

ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง ต่อให้เขาแย่แค่ไหนก็ต้องพยายาม

ช่วยเขาให้ถึงที่สุด

แต่ลูกน้องที่ว่าแย่ ๆ ก็มีอาการแย่หลายประเภท

1. ความรู้น้อย พยายามมาก

2.ความรู้มาก แต่ พยายามน้อย

3.ความรู้น้อย แถม ไม่พยายาม

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ให้ความรู้เขา เป็นพี่เลี้ยงเขา ประเมินผลและติดตาม

ผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุย ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องส่วนตัว รวมถึงเรื่องอนาคต

ของเขา พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจเขา แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงาน

และเป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้ว… ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรท้ายที่สุด ถ้าเขาไม่ปรับตัว

สังคมจะเป็นคนลงโทษ

ฝากไว้อีกดนิด.. การดูสันดารคนในสังคมการทำงาน

ถ้าอยากรู้ว่า คนๆนั้น เป็นคนอย่างไรให้ดูจากพฤติกรรมที่เขาทำกับลูกน้อง หรือ

ผุู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่า คนบางคนคลานเข่า

เข้าหาหัวหน้าแต่เดินกระทืบเท้าเข้ามาย่ำยีและเข่นฆ่าคนเป็นลูกน้อง

” หลักการเลือกใช้คน” ที่ผู้นำต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น !

ปรัชญาในประเทศจีนนั้นสอดแทรกความรู้และศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์

อยู่มากมาย โดยเฉพาะหลักการในเรื่องของการบริหารคนที่มีประโยชน์สำหรับ

นักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ลูกน้องทำงานได้อย่าง

ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนัก หลักการที่ว่านี้มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆว่า

“หลักการ เสือ ควาย และสุนัข”

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะสักยภาพทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอ

ประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ควายที่มัก

จะเล็มกินหญ้าอย่างสงบแะสุนัขที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอ

ทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบางอย่าง

ของมนุษย์ทั้งสิ้น

– ถ้าคุณจะจ้าง “เสือ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี… เพราะพวกเค้าคือนักล่า

-ถ้าคุณจะจ้าง “ควาย” คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา…

เพราะพวกเค้าอึดแต่ต้องจูง

-ถ้าคุณจะจ้าง “หมา” คุณต้องใช้อาหาร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน

ใช้ให้เก่า… เพราะพวกเค้าภักดี ประจบ จับผิดและชอบเลียปากนาย

คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือเยี่ยงควาย จะใช้ควายเยี่ยงหมา จะใช้หมาเยี่ยงเสือ

เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา ควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อ

และๆม่ประจบ หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสือ ส่วนมากเติบบโต มักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการเพราะมีความ

เป็นตัวของตัวเองสูง

ควาย ส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์และมักถูก

หมาดูหมิ่นและหลอกใช้

หมา ส่วนมากเติบโตในองค์กรแ่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้

ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโต ที่กล่าวถึงนี้คือลักษระนิสัยบางประการของ

สัตว์เหล่านี้ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆ แน่นอนว่าหาก

คุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันและ

ใช้งานสัตว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด

กับบริษัทอย่างเต็มที่

เสือที่ฉลาดและมองการณ์ไกลจะเอาควายไปด้วย แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ

มักจะเอาหมาไปด้วย ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น และคนแต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์

หลายๆอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา สนามและเนื้องาน อ่านเเล้วก็เห็นภาพทั่วๆไป

ในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ในบ้าน

ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอยากได้คนแบบไหน

มาไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา แถมมีเราอีกด้วย จะทำงาน

กันไปได้อย่างไร แข็งขาก็หมาเลียแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดยารอบสะดือบ่อยๆ

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการ

ใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู้ความสำเร็จ

ข้อมูลและภาพจาก auinews, foryou2

Facebook Comments